Με αφορμή την επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση του νερού στη χώρα μας , η κολεκτίβα δημιουργών οπτικοακουστικού υλικού doc4life, στηρίζοντας τον αγώνα για δημόσιο έλεγχο των εταιρειών ύδρευσης, ανοίγει την νέα, χειμερινή περίοδο με την διοργάνωση της δεύτερης, θεματικής, ομαδικής έκθεσης, με θέμα « Η2Ο+ Η2Ο-»
Στόχος μας η ευαισθητοποίηση, μέσω της τέχνης, για το πολύτιμο αγαθό και η συνειδητοποίηση για τους κινδύνους που προκαλεί η έλλειψη, η ρύπανση και η ιδιωτικοποίησή του.

doc_exh