μηκός φακού
Όσοι σκέφτεστε να πάτε στο Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς βγάλτε το μέτρο …
30cm είναι το max μήκος που επιτρέπεται να έχει κανείς εντός σταδίων…¨οποιος τον έχει μεγαλύτερο μένει εκτός.
Για τριπόδι, μονοπόδι ούτε λόγος ..

Επίσης χρήση του κινητού σαν access point…prohibited.

ΥΓ: οι βουβουζέλες άραγε επιτρέπονται?

Για περισσότερες λεπτομέρεις http://www.bjp-online.com