Παρουσίαση και συνέντευξη στο τελευταίο newsletter του Photo Net της NexusMedia

Click for the newsletter